A Budai krónika hasonmás kiadásával ünnepli a magyar könyvnyomtatás 550. évfordulóját az Országos Széchényi Könyvtár

A magyar nyomdászattörténet hetven levelet (százharminchárom lapot) tartalmazó első kötetét 1473 pünkösd előestéjén fejezte be Hess András. A jeles jubileum alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) újra megjelentette a gyűjteményében őrzött példány latin nyelvű hasonmását, kiegészítve a magyar revideált fordítással, egy, a mű történetéről szóló, átfogó tanulmánnyal és egy részletes angol nyelvű ismertetővel. A fakszimilét 2023. május 27-én, szombaton mutatta be a nemzeti bibliotéka.

 

Média megjelenések: