Az Országos Széchényi Könyvtár ajándéka Ferenc pápának

Őszentsége Ferenc pápa 2023. április 28–30. között látogatott Magyarországra. A nemzeti könyvtár büszke arra, hogy az általa újonnan kiadott Budai krónika díszmásolata is helyet kaphatott a hivatalos pápai ajándékok sorában.

A Budai krónika az első Magyarországon nyomtatott könyv, 2023. pünkösd vigíliáján lesz 550 éves. Hazánkban alig két évtizeddel Gutenberg első kiadványának megjelenése után létrejött a nyomdászat. Hess András munkája egyedülálló az európai tipográfia történetében, hiszen nem ismerünk több példát arra, hogy egy nemzet első nyomtatványában a saját történelmét örökíti meg. A krónika feltételezhetően kétszáz eredeti példányából mindössze tíz maradt fenn, amelyet Szentpétervártól Princetonig a világ híres könyvtáraiban őriznek. A magyar nemzeti könyvtár példánya teljes, eddig kétszer készült hasonmás kiadás róla: 1900-ban és 1973-ban. Az évfordulóra a könyvtár újra megjelentette a művet Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész szerkesztésében és Schöck Gyula jeles magyar könyvművész gondozásában.

A Ferenc pápa számára készült különleges példány aranyozott rézveretekkel és cabochon (gömbölyített előlapú) krizopráz kövekkel díszített, aranyozott fehér bőrkötéses díszmásolat, amelyhez latin, magyar és angol nyelvű kísérőkötet társul.

Média megjelenések: